rejestracja konta
Email*
Powtórz email*
Hasło*:
Powtórz hasło*:
Dane do wysyłki (dane nieobowiązkowe)
Imię
Nazwisko
Miasto:
Kod pocztowy:
Ulica:
Numer domu:
Numer mieszkania:
Telefon:
Dane do Faktury (dane nieobowiązkowe)
NIP
Nazwa firmy
Kod pocztowy
Miasto
Adres

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Hempatia.pl

Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Hempatia Sp. z o.o. informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hempatia Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 77-500 Grądzień, Pomorskie.
 2. Inspektor Ochrony Danych: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Hempatia Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 77-500 Grądzień, Pomorskie., e-mail: michal@hempatia.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych ma charakter fakultatywny, podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679.
 1. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT podmiotom świadczącym usługi na rzecz Hempatia Sp. z o.o. związane ze świadczona usługą, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Hempatia Sp. z o.o.
 3. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Hempatia Sp. z o.o. prosi o wycofywanie zgody drogą elektroniczną lub pisemną.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 6. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Hempatia Sp. z o.o. w celu świadczenia usługi udostępnienia i obsługi elektronicznego formularza kontaktowego, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych wymaganych przez nadawcę będzie skutkować niemożliwością świadczenia usługi.
 7. W przypadku realizacji umowy na dostarczenie naszych produktów przez firmę kurierską Pani/Pana dane zostaną jej przekazane w celu doręczenia zamówionych towarów.
 8. Wyrażam zgodę na przesyłanie w formie elektronicznej faktur VAT, duplikatów faktur VAT, faktur korygujących VAT, not obciążeniowo-księgowych innych dokumentów księgowych w przypadku zamówienia towaru.
 
Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją o ochronie danych.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptuję ich warunki.

Akceptuję
Nie akceptuję

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wysyłkę drogą mailową informacji handlowych dotyczących rabatów dostępnych na stronie Sklepu Hempatia.pl

Akceptuję
Nie akceptuję

Oświadczam, że jestem pełnoletni

Tak
Nie